nguoiditheogio:

Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 

so much beauty

Reblogged from steadysteeping with 45,925 notes

 1. brotherfox19 reblogged this from mamabearearthquake
 2. ashrox7 reblogged this from mamabearearthquake
 3. stopongreen reblogged this from contramonte
 4. lihavauikku reblogged this from neoliberalismkills
 5. nomelimitalapiel reblogged this from mekhismind
 6. art-is-empty reblogged this from mamabearearthquake
 7. lovethesmellofyourskin reblogged this from foalsperm
 8. podajleki reblogged this from vietnamgirlscollection
 9. chasingarrows reblogged this from vietnamgirlscollection
 10. momwouldbemad reblogged this from light-essence
 11. torabelichan reblogged this from yami-shin
 12. lavawitch reblogged this from lavakid
 13. indiglowaura reblogged this from mamabearearthquake
 14. kindatruth reblogged this from washingtontreecult
 15. iambiscuitcat reblogged this from contramonte
 16. washingtontreecult reblogged this from mamabearearthquake
 17. hippiepotamiss reblogged this from mamabearearthquake
 18. perfectionisforeigntome reblogged this from mamabearearthquake
 19. ricoverivirtuali-sexysolitudini reblogged this from floatingmemories
 20. what3v3ronly reblogged this from maahammy
 21. avella reblogged this from twosomeness
 22. t1tzorgtf0 reblogged this from mother-rucker
 23. obscenester reblogged this from mother-rucker
 24. xytq reblogged this from coersis
 25. coersis reblogged this from maahammy