nguoiditheogio:

Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 

so much beauty

Reblogged from steadysteeping with 45,890 notes

 1. avella reblogged this from twosomeness
 2. t1tzorgtf0 reblogged this from mother-rucker
 3. obscenester reblogged this from mother-rucker
 4. xytq reblogged this from coersis
 5. coersis reblogged this from maahammy
 6. necronancy reblogged this from maahammy
 7. carroline reblogged this from mother-rucker
 8. intentionallyhomosexual reblogged this from daisybucanunot
 9. the-great-disappointment reblogged this from maahammy
 10. 77harlem reblogged this from motor0lablazr
 11. for-five reblogged this from ehmvenus
 12. googlemapz reblogged this from maahammy
 13. motor0lablazr reblogged this from maahammy
 14. ehmvenus reblogged this from whysandoval
 15. games-of-thorns reblogged this from maahammy
 16. blancharddevil reblogged this from whysandoval
 17. disappointernet reblogged this from maahammy
 18. daisybucanunot reblogged this from maahammy
 19. arb0rescent reblogged this from maahammy
 20. fidrell reblogged this from madteenager